Saturday, January 9, 2010

güç, erdem ve cesaret

Her türlü güç yanında erdem ister, cesaret ister. Bunlardan yoksunsa fert, güç eriyip gider ya da koybolur kainatta. Benim hayati sorgum, gücün kaynağından çok uzak, merakım sadece bu erdem ve cesaretin varoluşuna dair. Bunları keşfettiğimde başlayacak, herşey. En büyük rüyam bunları keşfetmek.

No comments: